Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden www.rullenstweewielers.nl

Artikel 1. Nederlands recht

1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Het plaatsen van een bestelling betekent automatisch dat u onze voorwaarden aanvaardt. Hiervan kan slechts worden afgeweken middels een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst waarbij de specifieke afwijking van de voorwaarden duidelijk wordt omschreven. Een dergelijke afwijking van de leveringsvoorwaarden geldt slechts voor de individuele bepalingen en heeft nimmer tot gevolg dat de voorwaarden in het geheel niet van toepassing zijn.
1.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.
1.4 www.rullenstweewielers.nl is een webwinkel van Rullens Tweewielers B.V. Nieuwstraat 59, 4921 CV in Made. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 18106883. BTWnr: NL 8067.56.950.B01

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. In het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste en betaalde orders zullen echter tegen de oude prijs worden gefactureerd. De geplaatste teksten en aanbiedingen zijn dan ook vrijblijvend van aard. www.rullenstweewielers.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten voorkomend in de aanbiedingen op de site of de gevolgen van activiteiten ondernomen op basis van de website.
2.2 De overeenkomst tussen koper en www.rullenstweewielers.nl komt tot stand op het moment dat www.rullenstweewielers.nl de order aan koper heeft bevestigd. In uitzonderlijke gevallen behoudt www.rullenstweewielers.nl het recht een geplaatste order te weigeren. Koper wordt in voorkomend geval binnen 10 werkdagen verwittigd.
2.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op www.rullenstweewielers.nl is vermeld en dit schriftelijk door www.rullenstweewielers.nl is medegedeeld, heeft koper het recht de bestelling te annuleren en de koop te ontbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient vooraf voldaan te zijn middels de aangeboden methoden. Contante / PIN betaling van het orderbedrag op het afhaaladres behoort ook tot de mogelijkheden.

Artikel 4. Levering

De door www.rullenstweewielers.nl geleverde fietsen zijn volledig afgemonteerd en klaar voor gebruik.
Eventuele meebestelde accessoires worden door koper zelf gemonteerd. Scooters worden ook rijklaar geleverd. Bij aflevering hiervan wordt tevens de werking van de machine aan u uitgelegd. Hometrainers, loopbanden etc. worden in doos geleverd. U kunt er echter ook voor kiezen de trainer door ons te laten monteren. De kosten voor deze service bedragen € 20.- per hometrainer.

Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.
www.rullenstweewielers.nl behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen orders in gedeelten uit te leveren.
4.1 De koper heeft de mogelijkheid de bestelling op te halen op het volgende adres: Nieuwstraat 59, 4921 CV te Made. Wil koper de bestelling thuisbezorgd krijgen, dan worden daar transportkosten voor in rekening gebracht.

Artikel 5. Eigendomsrecht

Koper wordt rechtmatig eigenaar van de bestelling op het moment dat het totale bedrag van de overeenkomst voldaan is. Het eigendomsrecht gaat dus over indien koper al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan www.rullenstweewielers.nl verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van aflevering .

Artikel 6. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames.

www.rullenstweewielers.nl hanteert de garantiebepalingen zoals deze door de desbetreffende fabrikant zijn opgesteld. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals ketting, tandwielen, banden, pedalen en zadels genieten een beperkte garantie die enkel gehonoreerd kan worden indien de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In twijfelgevallen is de mening van www.rullenstweewielers doorslaggevend. Garantieclaims worden enkel in behandeling genomen op vertoon van het geldige aankoopbewijs. Dit aankoopbewijs geldt als garantiebewijs waarbij garantie enkel toe te kennen is aan de eerste eigenaar en niet overdraagbaar is.
Koper kan bij eender welke merkdealer terecht voor garantieclaims. Houd er wel rekening mee dat een andere dealer gerechtigd is om zijn arbeidstijd door te berekenen en u dit dient te betalen. Garantiedelen worden verstrekt door de fabrikant. Over arbeidskosten van derden kan niet worden gereclameerd en wordt geen restitutie verleend. U kunt natuurlijk ook het product naar ons sturen/brengen. Voor aanspraken op bewegende delen dient koper contact op te nemen met www.rullenstweewielers.nl. Reparaties door derden beëindigen de garantie op het desbetreffende onderdeel en kosten van derden worden niet vergoed.
In het geval dat de garantievoorwaarden nageleefd zijn en een artikel in aanmerking komt voor garantie, bepaalt www.rullenstweewielers.nl of het product wordt vervangen of de factuurwaarde daarvan wordt gerestitueerd.
Garantie wordt afgehandeld volgens afspraak bij Rullens Tweewielers B.V. Nieuwstraat 59, 4921 CV Made. Koper kan tevens kiezen voor verzending naar Rullens Tweewielers B.V. Eventuele hieruit voortvloeiende portokosten zijn voor rekening koper.
Op producten die tot het standaard assortiment van www.rullenstweewielers.nl behoren heeft koper de mogelijkheid tot reclameren binnen 7 werkdagen na aankoop of verzending. Speciaal bestelde artikelen zijn uitgezonderd van de mogelijkheid tot reclameren.

Artikel 7. Verzekeringen

www.rullenstweewielers.nl biedt een 3, 4 of 5 jarige diefstal of casco (incl. diefstal) verzekering aan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij ENRA Verzekeringen B.V. te Grootebroek.
U kunt tijdens het bestelproces de verzekering meteen aanvragen.

Artikel 8. Wet kopen op afstand

Op alle aankopen via www.rullenstweewielers.nl is de Wet Kopen op Afstand van toepassing. Koper heeft na het doen van de aankoop 14 werkdagen na aflevering van het product de mogelijkheid tot retourneren/annuleren. Het product dient ongebruikt in originele verpakking retour gezonden te worden, waarbij de portokosten voor rekening koper zijn, evenals het risico dat verzenden per post met zich meebrengt. De datum van retourverzending dient binnen de 14 werkdagen te vallen. Indien koper van aankoop wil afzien dient deze het retourformulier op de site in te vullen.
Na ontvangst van het artikel wordt het aankoopbedrag, verminderd met de portokosten, binnen 7 werkdagen aan koper teruggestort op de rekening waarmee de order in eerste instantie is betaald.Like of deel dit met je vrienden!